Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

Odwołane godziny przyjęć - w dniu 17.10.2018r.(środa) godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego, zostają odwołane.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mogą odbierać legitymacje od dnia 3 października. W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć.

Dowód wpłaty za legitymację Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Uwaga !! Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Uwaga !! Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
szkola

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej nadała pośmiertnie Profesorowi Bogdanowi Kruszyńskiemu Medal Zasłużony dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej sygnowany numerem pierwszym.

 

Medal jest wyrazem uznania dla zmarłego przed rokiem byłego dziekana Wydziału Mechanicznego PŁ. Medal odebrała Ewa Kruszyńska, małżonka Profesora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

więcej

 

2018-10-16

Wolontariat

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wolontariacie akcyjnym, a także medycznym w Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA. Fundacja działa na terenie Łodzi. Wolontariat medyczny odbywa się na oddziałach VI i VII Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Spornej 36/50.

Polega przede wszystkim na wspieraniu małych pacjentów poprzez organizowanie im czasu wolnego (gry, zabawy, czytanie książek). Wolontariat akcyjny to udział w akcjach promujących działalność Fundacji, pomoc w organizowaniu imprez charytatywnych, promowanie KRWINKI na targach, konferencjach i eventach.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24. 10. 18 r o godzinie 17.00 w auli Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Spornej 36/50.

 

2018-10-12

Bezpłatny certyfikowany kurs z języka angielskiego na poziomie B2/C1

 

Zapraszamy na bezpłatny certyfikowany kurs z języka angielskiego na poziomie B2/C1 kończący się licencjonowanym egzaminem TELC dualny. Kurs jest skierowany do studentów/studentek Politechniki Łódzkiej, wszystkich kierunków na 5 i 6 semestrze po ukończonym lektoracie z pozytywną oceną z egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. Aktualnie uruchomione będą 2 grupy po 12 osób każda. Kurs trwa rok akademicki i obejmuje 90 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. Więcej informacji w Zasadach rekrutacji dostępnych na stronie www.zpu.p.lodz.pl

więcej

 

2018-10-09

Rekrutacja na stanowiska stypendysty-doktoranta oraz stypendysty-studenta.

 

Rozpoczeła się rekrutacja w Katedrze Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na stanowiska stypendysty-doktoranta oraz stypendysty-studenta, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami :

Stypendysta student pdf

Stypendysta doktorantpdf

 

2018-10-08

Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2018

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

więcej
szkola

2018-10-05

Dzień Otwarty w Fabryce Kosmetyków P&G w dniu 26 października 2018 r.

 

Jesteś studentką Politechniki Łódzkiej i interesujesz się obszarem produkcji? Chcesz poznać nasze inżynierki i menedżerki oraz zrozumieć, na czym polega praca w fabrykach P&G? Chciałabyś zwiedzić fabrykę kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim, poznać nasze systemy produkcyjne i samodzielnie wyprodukować niewielką ilość kremu?

 

Zapraszamy wyłącznie dziewczyny studiujące w Politechnice Łódzkiej, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Procesowa. Zgłoszenia: https://mlodziwlodzi.pl/poznaj-lodzkich-pracodawcow-zaprasza-fabryka-kosmetykow-pg/

 

więcej

2018-10-04

szkola

Wystartowała rekrutacja do jedenastej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi

 

W roku akademickim 2018/2019 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 21 firm i instytucji z Łodzi i regionu.

Rekrutacja do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców będzie trwała
do 26 października 2018 r. (za wyjątkiem rekrutacji do programu stypendialnego firmy P&G, która zakończy się 22 października 2018 r.)  

Regulaminy programów stypendialnych oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie www.mlodziwlodzi.pl korzystając z wyszukiwarki stypediów.

 

2018-10-04

VIII edycja stypendium naukowego miasta Łodzi „ Młodzi w Łodzi”

 

Do 30 października studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Złożenie wniosków o przyznanie stypendium naukowego miasta Łodzi dla studentów wymaga rejestracji na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, II piętro, pok. 201, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. (do godz. 16.00).

 

2018-10-03

Zaproszenie

 

W dniu 25.10.2018r w Budynku CKM odbędzie się pierwszy dzień festiwalu Soundedit. Zapraszamy studentów do wspólnej dyskusji, aby zachęcić do pracy w zespołach i transparentnej komunikacji opartej na respekcie i słuchaniu.

W dniu 26 .10.2018 odbędzie się konferencja "Skills for Innovation" podczas której będzie omawiane jak rozwijać kompetencje i umiejętności potrzebne w pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

więcej

2018-10-01

Rekrutacja na stanowiska stypendysty-doktoranta oraz stypendysty-studenta.

 

Rozpoczeła się rekrutacja w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na stanowiska stypendysty-doktoranta oraz stypendysty-studenta, zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami :

Stypendysta student pdf

Stypendysta doktorantpdf

 

2018-10-01

Poszukiwani kandydaci na doktoraty na Uniwersytecie w Leeds.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami.

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

 

2018-09-26

Ostatni etap rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą ze stypendium Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019!

 

Ogłaszamy dodatkowy etap rekrutacji na wyjazdy na studia w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (kraje programu, KA103).

Rekrutacja będzie możliwa od 1.10.2018 do 14.10.2018 poprzez stronę mobility.p.lodz.pl. Przed rejestracją i dokonaniem wyboru uczelni zapoznaj się z zasadami rekrutacji i realizowania wyjazdów na studia Erasmus+, kraje programu. I harmonogram rekrutacji.

2018-07-31

szkola

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za prace dyplomowe

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej ogłosił ogólnopolski konkurs o Nagrodę Naukową za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej, obronioną w roku akademickim 2017/2018 (zarówno dla prac dyplomowych studiów I-go jak i II-go stopnia).

Termin składania prac do 30 października 2018 r.

więcej

Ocena wyróżniająca dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło mi zakomunikować o wyróżniającej ocenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. MiBM prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej to już drugi kierunek z tak wysoką oceną.

Dotychczas ocenę wyróżniająca posiadała tylko Inżynieria Materiałowa. Gratuluje i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu !

Dziekan Wydziału Mechanicznego

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2018-07-02

Kolejne sukcesy na koncie studentów PŁ

W ostatnich miesiącach studenci Politechniki Łódzkiej stawali na podium i odbierali nagrody w kilku dużych międzynarodowych konkursach. Są to grupy pasjonatów z różnych kierunków studiów, dlatego tym bardziej nam miło prezentować ich osiągnięcia.

więcej

 

2018-05-08

Rozstrzygnięto konkurs o nagrody JM Rektora PŁ.

Laureatemkonkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został mgr inż. Dominik Banat z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

 

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2017 roku przyznana została prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Jóźwikowi oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kozaneckiemu z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 40 000PLN.

 

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2017 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on 25 000 PLN.

Gratulujemy

2018-04-12

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018.

 

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018., w kategorii technika zdobyli :

1. Zespół GUST - Projekt mikroturbiny wiatrowej przeznaczonej dla terenów zurbanizowanych.

2. Zespół Iron Warriors - Projekt super oszczędnego pojazdu Eco Arrow 3.0,

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-10-16

Odwołane godziny przyjęć.

 

W dniu 17.10.2018r.(środa) godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego, zostają odwołane.

 

2018-10-16

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1.

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się w niedzielę 28.10.2018 r. w aud.1M02 w godzinach 19:15-21:15.

Obecność obowiązkowa.

 

2018-10-16

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II sem. 1 roku 1.

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się w sobotę 27.10.2018 r. w aud.1M01 w godzinach 19:00-20:00.

Obecność obowiązkowa.

 

2018-10-12/p>

Lista uczestników studiów doktoranckich realizujących projekt "WDROŻENIOWA SZKOŁA DOKTORANCKA" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs POWER).

 

więcej

2018-10-11

Immatrykulacja (II-gi termin)

Dnia 16.10.2018r. o , godz. 12.00, w audytorium 1M01 odbędzie się Immatrykulacja ( II-gi termin) osób, które były nieobecne dnia 01.10.2018r. oraz 06.10.2018r.

(I stopień studiów, II stopień studiów).

 

2018-10-10

Studia stacjonarne II stopnia sem. 1 rok akad. 2018/19 sem. zimowy.

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w terminie: dn. 23.10.2018 r. (wtorek) ,godz. 12:10 aud. 1M01, bud. A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna)

Obecność obowiązkowa

 

2018-10-04

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mogą odbierać legitymacje od dnia 08 października br.

 

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Legitymacja studencka ze studiów I stopnia (w przypadku osób, które ukończyły Wydział Mechaniczny) .

 

2018-10-02

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich rozpocznie się 15 października.

 

W celu przedłużenia legitymacji należy dostarczyć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia nnw oc.

*osoby, które nie posiadają ważnych badań lekarskich nie otrzymają ww przedłużenia

 

2018-10-02

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mogą odbierać legitymacje od dnia 3 października.

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie 2 kopie)

 

2018-10-02

szkola

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu.

więcej

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

2018-05-29

Uwaga Studenci !!!

 

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej

 

 

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej