WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2014-08-19

„Łódzkie ma pomysł!"

to konkurs organizowany w ramach kampanii promującej województwo łódzkie. Kampania kładzie szczególny nacisk na przykłady myślenia projektowego oraz innowacyjne i pionierskie rozwiązania zrealizowane w województwie łódzkim. Przedmiotem konkursu jest pomysł na najciekawsze inicjatywy społeczne i oryginalne projekty z dziedziny sztuki, designu, kultury, biznesu, nauki czy nowych technologii. .

więcej
2014-08-14

Doktorat w University of Iceland

Projekt "Numerical Modelling of Controlled Drug Release from Medical Devices" rozpocznie się w 2014 roku i będzie finansowany przez okres 3 lat przez Icelandic Centre for Research Technology Development Fund.

więcej
2014-07-16

GE Energy poszukuje pracowników

Aktualnie do zakładu w Łodzi przy ul. Lodowej 88 prowadzona jest rekrutacja na stanowiska: inżynier procesu, i inżynier ds. jakości narzędzi.

więcej
2014-07-15

Konkurs „Nauka się oPŁaca”.

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie „nauka się oPŁaca", organizowanym w ramach obchodów roku jubileuszowego 70. rocznicy powstania Uczelni. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promocja innowacyjnych projektów wynalazczych, w tym produktów, technologii i usług oraz innych rozwiązań naukowych, które zostały wdrożone w przemyśle.

więcej
2014-07-12

Jedziemy na Adapciaka!

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przedstawia Obóz Roku "0"- ADAPCIAK 2014. Niezapomniana zabawa, szaleństwo, nowi, wartościowi znajomi oraz atmosfera, o jakiej zawsze marzyliście! Wyjedź z nami na OBÓZ ROKU "0" i poznaj smak prawdziwego studenckiego życia jeszcze przed rozpoczęciem studiów w Politechnice Łódzkiej!

więcej
2014-07-04

Zaproszenie do udziału w wyścigach pojazdów elektrycznych

Fundacja Ecorace Polska ma przyjemność zaprosić do udziału w wyścigach pojazdów elektrycznych. Wyścigi te odbywać będą się na Torze Poznań, uczestnikami będą zespoły z Wyższych Uczelni Technicznych, Techników oraz innych polskich Szkół Technicznych! Wyścigi organizowane są we współpracy z brytyjskim prekursorem Greenpower Education Trust.

więcej
2014-07-04

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2014/2015

Do 15 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł.

więcej
2014-06-28

PŁ i Łódzka Kolej Aglomeracyjna będą współpracować

Nowy rozdział współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) i Politechniką Łódzką został zaplanowany w obszarach: naukowym, dydaktycznym oraz wzajemnej promocji.

więcej
2014-06-24

Airbus czeka na „Pomysły z polotem”

Airbus ogłasza rozpoczęcie czwartej edycji konkursu „Pomysły z polotem” (Fly Your Ideas), aby zachęcić kolejne pokolenie studentów do kreatywnej pracy koncepcyjnej i współudziału w tworzeniu nowych norm dla podróży lotniczych.

więcej
2014-06-05

Kolejny transfer badań mechaników do przemysłu

Transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przemysłu to główny cel porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Wydziałem Mechanicznym oraz Fabryką Osi Napędowych–SKB,

polską firmą produkcyjno–badawczo–rozwojową z ponad 100-letnią tradycją.

więcej
2014-05-28

Informujemy o rozpoczęciu XIII -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2014/2015 - Segment IA.

Celem programu jest wspieranie *młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej* w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych.

więcej
2014-05-20

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską, oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską 2014.

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2014-07-02

Dalkia nagrodziła studentkę

Ewa Wojtarkowska autorka pracy „Analiza wariantów modernizacji elektrociepłowni średniej mocy z zastosowaniem silników gazowych” napisanej i obronionej w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ pod kierunkiem dr inż. Jakuba Łagodzińskiego została laureatką konkursu DALKI.

więcej
2014-07-01

Dr inż. Mariusz Susik laureatem Konkursu o Nagrodę Siemensa

Poznaliśmy już laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa. Nagrodę za pracę doktorską otrzymał dr inż. Mariusz Susik, adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.

więcej
2014-05-01

Nagrody dla studenckich projektów

Studenckie Koła Naukowe: Miłośników Motoryzacji, Robotyki SKaNeR oraz Młodych Mikroelektroników zwyciężyły w konkursie dla Kół Naukowych PŁ organizowanym w ramach programu Santander Universitades.

więcej
2014-03-05

Kamil Kanas ustanowił nowy rekord juniorów

Sukces studenta wydziału mechanicznego p. Kamil Kanas aktualny Mistrz Świata Juniorów w trójboju siłowym z Pragi.

2010-02-14

Robot sprawdza szkodliwość palenia tytoniu

Robota na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykonali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Robotyków, działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2014-09-02

Ubezpieczenie OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

Pełna oferta ubezpieczenia OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

więcej
2014-07-22

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które złożyły wszystkie wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów, nie potwierdzają chęci podjęcia studiów, na kierunku , na który zostali zakwalifikowani. Każda osoba przyjęta na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15 otrzyma pocztą zawiadomienie o przyjęciu zawierające wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego.

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2014/2015.

więcej

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

więcej

2014-07-22

Lista osób nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2014/2015

więcej

2014-07-11

Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.

Termin składania wniosków w dziekanacie - do 25.09.2014 r. Wszystkie procedury dotyczące składania i opiniowania wniosków, druki wniosków, komunikaty Prorektora ds. Edukacji dostępne na stronie: p.lodz.pl w zakładce Pomoc Materialna

2014-06-10

Zmiana sposobu przepisywania ocen z języka obcego w CJ PŁ

W celu usprawnienia przepisywania ocen z języka obcego (z kart awansowych, z innego kierunku lub ze zdanych wcześniej egzaminów kończących lektorat)

wprowadzone zostały w tym roku istotne zmiany w organizacji tego procesu.

więcej

2014-06-05

Informacja dotycząca faktur za studia niestacjonarne

Informuję, że faktury za studia niestacjonarne wystawiane są po zakończeniu danego semestru , na pisemny wniosek studenta zgodnie z załączonym wzorem.

2014-05-07

Zaktualizowany harmonogram egzaminów w CJ w sesji letniej 2013/2014

więcej

 

2014-03-19

Szkolenie Biblioteczne. Lato 2013/2014

"Szkolenie biblioteczne" jest przedmiotem obowiązkowym dla 1. roku studiów I oraz II stopnia Politechniki Łódzkiej, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

więcej

 

.
.
.