S
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT - ARCHIWUM

A+ / A-

2018-12-14

Odwołane godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego.

 

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 15.12.2018 r. (sobota) zostały odwołane.

2018-12-07

Odwołane godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego.

 

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 08.12.2018 r. (sobota) zostały odwołane.

więcej

2018-12-05

Odwołane godziny przyjęć.

W dniu 06.12.2018r., godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof.PŁ zostały odwołane.

 

2018-11-28

W dniu 29.11.2018 r. (czwartek) Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2018-11-26

W dniu 30 listopada (piątek )br., Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2018-11-23

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 24.11.2018 r. (sobota) zostały odwołane.

 

2018-11-20

Doktoranci,

Doktoranci, którzy składali wnioski o Stypendia Rektora i Projakościowe (II Rok) odbierają obowiązkowo w dziekanacie, pokój 209 w dniach 21-22.11.2018 r. 26.-29.11.2018 r.

 

2018-11-19

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne .

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne (wnioski złożone po 26.10.2018 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od: 26.11-29.11.2018 r. (poniedziałek-czwartek) i 3.12-6.12.2018 r. (poniedziałek-czwartek) .

 

2018-11-08

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendium projakościowe .

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendium projakościowe (wszystkie lata oprócz II roku) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 13.11-19.11.2018 r.

 

2018-11-06

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne .

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne i złożyli kompletne wnioski do 26.10.2018 r. odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 13.11-19.11.2018 r. (wypłata 19.11.2018 r. z wyrównaniem od października).

 

Studenci, którzy złożyli wnioski po tym terminie otrzymają wypłatę w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

Termin odbioru decyzji zostanie podany do wiadomości następnym ogłoszeniem po przeliczeniu wniosków.

 

2018-10-31

Obowiązkowe szkolenie BHP dla Doktorantów I roku.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2018 (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Dziekanatu Wydziału Mechanicznego - ul. Stefanowskiego 1/15 II piętro bud A22.

Obecność obowiązkowa .

 

więcej

2018-10-31

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, w związku z zaplanowaną na 4 listopada br., II turą wyborów, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Grzegorz Gumienny ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 04.11.2018 r. od godziny 14:00.

 

2018-10-31

Odwołane godziny przyjęć.

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 03.11.2018 r. (sobota) zostały odwołane.

 

2018-10-30

Likwidacja 4 grupy (M4) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn semestr 3.

Od dnia 05.11.2018 roku zostaje zlikwidowana grupa M4 .

Aktualna lista do pobrania pdf

 

2018-10-30

Likwidacja 1 grupy (M1) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn semestr 1.

Z dniem 05.11.2018 roku ulega likwidacji grupa M-1. Osoby ze zlikwidowanej grupy zostały przypisane do innych grup.

Aktualne listy do pobrania pdf

 

2018-10-29

Likwidacja 1 grupy (MT1) na kierunku Mechatronika semestr 3 studia stacjonarne I stopnia.

Od dnia 05.11.2018 roku zostaje połączona grupa MT1 i MT2. Obowiązuje plan grupy MT2.

 

Aktualna lista do pobrania pdf

2018-10-29

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów (II stopień I semestr).

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia Rektora dla najlepszych studentów (II stopień I semestr) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 29.10-6.11.2018 r. (poniedziałek – wtorek) aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

 

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2018-10-29

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, w związku z zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów w dniu - 31 (środa) października od godziny 12:00.

 

2018-10-26

Likwidacja 3 grupy (M3) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn semestr 5.

 

Od dnia 05.11.2018 roku zostaje połączona grupa M1 i M3. Obowiązuje plan grupy M1.

 

 

2018-10-23

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów.

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia Rektora dla najlepszych studentów odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 23.10-25.10.2018 r. (wtorek-czwartek) i 29.10-6.11.2018 r. (poniedziałek – wtorek) aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu. Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe

 

2018-10-22

Stypendia doktoranckie.

 

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 23-25.10.br (wtorek –czwartek) oraz 29-31.10.18 r. (poniedziałek-środa)

 

2018-10-16

Odwołane godziny przyjęć.

 

W dniu 17.10.2018r.(środa) godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego, zostają odwołane.

 

2018-10-16

Uwaga doktoranci.

 

Z przyczyn technicznych przedłużanie elektronicznych legitymacji doktoranckich zostaje wstrzymane. Data wznowienia przedłużania zostanie podana do wiadomości.

 

2018-10-16

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1.

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się w niedzielę 28.10.2018 r. w aud.1M02 w godzinach 19:15-21:15.

Obecność obowiązkowa.

 

2018-10-16

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II sem. 1 roku 1.

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się w sobotę 27.10.2018 r. w aud.1M01 w godzinach 19:00-20:00.

Obecność obowiązkowa.

 

2018-10-12/p>

Lista uczestników studiów doktoranckich realizujących projekt "WDROŻENIOWA SZKOŁA DOKTORANCKA" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs POWER).

 

więcej

2018-10-11

Immatrykulacja (II-gi termin)

Dnia 16.10.2018r. o , godz. 12.00, w audytorium 1M01 odbędzie się Immatrykulacja ( II-gi termin) osób, które były nieobecne dnia 01.10.2018r. oraz 06.10.2018r.

(I stopień studiów, II stopień studiów).

 

2018-10-10

Studia stacjonarne II stopnia sem. 1 rok akad. 2018/19 sem. zimowy.

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w terminie: dn. 23.10.2018 r. (wtorek) ,godz. 12:10 aud. 1M01, bud. A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna)

Obecność obowiązkowa

 

2018-10-09

Odwołane godziny przyjęć.

 

W dniu 15.10.2018r.(poniedziałek) godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof. PŁ, zostają odwołane.

 

2018-10-04

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mogą odbierać legitymacje od dnia 08 października br.

 

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Legitymacja studencka ze studiów I stopnia (w przypadku osób, które ukończyły Wydział Mechaniczny) .

 

2018-10-04

Listy grup studentów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn sem.1. studiów niestacjonarnych I stopnia.

Pobierz pdf

 

2018-10-03

Ogłoszenie dotyczy: studentów studiów niestacjonarnych roku 1 stopnia I i II.

 

Studenci studiów niestacjonarnych stopnia I i II roku 1 rozpoczynają zajęcia 06.10.2018 r. od godz.8:15. Immatrykulacja odbędzie się 06.10.2018 r. o godzinie 10:00 w aud.5M10 im A. Sołtana budynek A18.

Od godziny 10.00 do 12.00 ogłoszone są godziny dziekańskie

 

więcej

2018-10-03

Ogłoszenie godzin dziekańskich.

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab inż. grzegorz Gumienny ogłasza godziny dziekańskie w dniu 06.10.2018r w godzinach 10.00-12.00 dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

 

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-10-02

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich rozpocznie się 15 października.

 

W celu przedłużenia legitymacji należy dostarczyć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia nnw oc.

*osoby, które nie posiadają ważnych badań lekarskich nie otrzymają ww przedłużenia

 

2018-10-02

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mogą odbierać legitymacje od dnia 3 października.

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie 2 kopie)

 

2018-10-01

 

Lista kandydatów przyjętych na studia doktoranckle realizujących projekt "Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2O14-202O (konkurs: POWER) II tura

więcej

2018-09-29

Uwaga Studenci ! Semestru 1 studiów stacjonarnych II stopnia w r.ak.2018/19

 

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 06.10.2018 roku (sobota) o godz. 10:00, w aud. 5M10, budynek A19, Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 01.10.2018 r.

2018-09-28

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia II st. w roku akademickim 2018/2019

Wydział : Mechaniczny kierunek MiBM . - pobierz pdf

Wydział : Centrum Kształcenia Międzynarodowego kierunek MiBM II st. - pobierz pdf

2018-09-22

Podział na grupy na semestrze 1 w roku akademickim 2018/2019.

Automatyka i Robotyla - pobierz pdf

 

Energetyka- pobierz pdf

 

Inżynieria Kosmiczna - pobierz pdf

 

Inżynieria Materiałowa - pobierz pdf

 

Inżynieria Proddukcji - pobierz pdf

 

Mechanika i Budowa Maszyn - pobierz pdf

 

Mechatronika - pobierz pdf

 

Transport - pobierz pdf

 

2018-09-21

Doktoranci przyjęci na I rok

Osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2018/19 zobowiązane są do złożenia ślubowania akademickiego doktoranta zgłaszając się do Dziekanatu, pokój 209 w nieprzekraczalnym terminie 1.10-5.10.2018 r.

 

2018-09-11

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych stopnia I i II odbędzie się 06.10.2018 r. w audytorium 5M10 im. Sołtana o godzinie 10:00.

 

Zaproszenie

Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej maja zaszczyt zaprosić na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 01 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w audytorium 5M10 im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

Zaproszenie z programem uroczystości pdf

 

2018-09-25

Z uwagi na inaugurację roku akademickiego w dniu 01.10.2018r dziekanat będzie nieczynny

2018-09-22

Podział na grupy na semestrze 1 w roku akademickim 2018/2019.

Automatyka i Robotyla - pobierz pdf

 

Energetyka- pobierz pdf

 

Inżynieria Kosmiczna - pobierz pdf

 

Inżynieria Materiałowa - pobierz pdf

 

Inżynieria Proddukcji - pobierz pdf

 

Mechanika i Budowa Maszyn - pobierz pdf

 

Mechatronika - pobierz pdf

 

Transport - pobierz pdf

 

2018-09-25

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 26.09.2018 r. (środa) zostały odwołane.

2018-09-20

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, w związku z planowaną immatrykulacją roku akademickiego 2018/2019, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów w dniu - 01 (poniedziałek ) października br w godzinach 8:00 - 12:00.

 

2018-09-19

 

Lista kandydatów przyjętych na studia inżynierskie w roku akademickim 2018/19 - II etap rekrutacji.

więcej

2018-09-11

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta immatrykulacja dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/19 odbędzie się 01 października 2018r. o godzinie 9,00 w audytorium 5M10 im. A. Sołtana (budynek A-19), obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy.

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - pobierz pdf

 

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

2018-09-10

Dni i godziny przyjęć wniosków o stypendia socjalne w miesiącu wrześniu.

 

Wnioski Studenci składają w biurze Wydziałowej Rady Studentów (V piętro, nad dziekanatem Wydziału Mechanicznego, bud.A22)

• 26 i 27 września od 12.00 do 14.00;

• 24 i 25 września od 10.00 do 12.00;

• 27 i 28 września od 16.00 do 18.00;

• 24 i 25 września od 8.00 do 10.00.

 

2018-07-26

Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

2018-07-06

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów

Studencie, Doktorancie,

Termin składania wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/19 trwa do dnia 19.09.2018 r. do godziny 14.00. Wnioski przyjmuje dziekanat w pokoju 209.

Wszystkie dostępne informacje i wnioski są dostępne na stronie Ministerstwa www.nauka.gov.pl

więcej

2018-07-26/p>

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Mechaniczny - wszystkie kierunki : pobierz pdf

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego - kierunek : Mechanika i budowa maszyn pobierz pdf

 

2018-08-06

W DNIACH 06-29 sierpnia 2018 POKÓJ 215 NIECZYNNY- urlop

Dokumenty na egzamin dyplomowy będą przyjmowane od dnia 30.08.2018 (czwartek) Sprawy proszę kierować do pokoju 210 .

 

2018-07-03

W miesiącach lipiec i sierpień 2018 r. Dziekanat będzie czynny do godziny 15:00.

 

2018-06-22

Uwaga !!

W miesiącach lipiec i sierpień 2018 r. Dziekanat w godzinach 15:00-17:00 (czwartek) będzie nieczynny.

 

2018-07-10

Uwaga !!

Czwartek, 12.07.2018r. godziny przyjęć Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka odwołane.

 

2018-07-03

Uwaga !!

Godziny przyjęć Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka dnia 05.07.2018r.zostają odwołane.

 

2018-06-25

Odwołane godziny przyjęć

Godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab.inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 27.06.2018 r. (środa) zostały odwołane.

 

2018-06-13

Uprzejmie informujemy iż w dniu 14.06 2018 Dziekanat będzie czynny w godzinach 12.00-14.00.

 

2018-06-11

W dniu 14.06.2018r. godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof. PŁ, zostają odwołane.

 

2018-06-12

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 13.06.2018 r. (środa) zostały odwołane.

 

2018-06-01

Zapisy na przedmioty obieralne do 11 czerwca 2018 r. - studia stacjonarne I stopnia!!!!

 

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl
studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków :

 • mechanika i budowa maszyn,
 • automatyka i robotyka,
 • inżynieria produkcji,
 • mechatronika,
 • transport

Studenci semestru IV studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

studia stacjonarne I stopnia kierunku energetyka
Studenci semestru VI studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

 

studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria kosmiczna
Studenci semestru II studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr III.
Studenci semestru IV studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.
Studenci semestru VI studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

 

 

2018-06-01

Zapisy na przedmioty obieralne do 11 czerwca 2018 r. - studia niestacjonarne I stopnia !!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

studia niestacjonarne I stopnia kierunek mechanika i budowa maszyn

 

Studenci semestru IV studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V. 
Studenci semestru VI studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

 

 

2018-06-07

Godziny dziekańskie w dniu 09.06.2018r

 

W dniu 09.06.2018r. pan Dziekan dr hab inż. Grzegorz Gumienny ogłasza godziny dziekańskie od 18.00 dla studentów studiów niestacjonarnych, studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych odbywających zajęcia na terenie kampusu B.

 

2018-06-07

Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2018 - godziny dziekańskie

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów, w dniu 8 czerwca br., od godziny 12:00 - w ramach obchodów święta studentów "Juwenalia Politechniki Łódzkiej 2018”

 

 

Wydarzenia podczas Juwenaliów foto

Koncerty foto

 

2018-06-01

W dniu 07.06.2018r. godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof. PŁ, zostają odwołane.

 

2018-05-29

Uwaga Studenci !!

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2018-05-15

Odwołane godzinny przyjęć w dniu 16.05.2018 r.

 

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 16.05.2018 r. (środa) zostały odwołane.

 

 

2018-05-07

W dniach 14.05., 17.05. i 21.05.2018r. godziny przyjęć Pana Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof. PŁ, zostają odwołane.

2018-04-27

Ogłoszenie.

Szanowni Państwo, w dniach 30.04 - 04.05.2018 r. Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie nieczynny.

 

2018-04-24

Godziny dziekańskie 27 kwietnia br.

Szanowni Państwo, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów w dniu - 27 kwietnia (piątek) od godziny 13.00.

 

2018-04-18

Godziny dziekańskie 25 kwietnia br.

Szanowni Państwo, w związku z Akademickimi Targami Pracy, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów dniu - 25 kwietnia (środa) w godzinach 12:00 - 16:00.

 

2018-04-18

Ogłoszenie o szkoleniu z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym dla studentów studiów niestacjonarnych semestru 1 stopnia II, odbędzie się w dniu 21.04.2018 r. godzina 18:00 w audytorium 1M03 budynek A22. Obecność obowiązkowa

2018-04-10

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego z dnia 11.04.2018 r. (środa) zostały przeniesione na czwartek 12.04.2018 r. w godzinach 12:00-14:00.

 

2018-04-03

Uwaga !!- Studenci 4 semestru Mechaniki i Budowy Maszyn

W dniach 4 i 15 kwietnia br wykład z Elektrotechniki i Elektroniki będzie odbywał się w godzinach 18.15-20.00.

 

2018-03-26

Uwaga!!! Od dnia 03.04.2018r. obowiązuje nowy plan zajęć oraz listy grup. Zmiany planu oraz grup studenckich dla semestru 2, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Automatyka i robotyka – ulega likwidacji grupa A-3; - pobierz listę pdf

 

Energetyka – ulega likwidacji grupa E-2 (studenci z E-2 wszyscy przepisani do grupy E-1)pdf

Transport- ulega likwidacji grupa T-2 (studenci z grupy T-2 przypisani do T-1)pdf

Inżynieria produkcji- likwidacja grupy IP-2 (studenci z grupy IP-2 zostali przypisani do grupy IP-1)pdf

Mechanika i budowa maszyn –likwidacji ulega grupa M-5 pdf

Mechatronika –pdf

Inżynieria Kosmiczna –pdf

Inżynieria Materiałowa –pdf

 

 

2018-03-19

Zmiana Terminu !! Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2017/18 semestr letni Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w terminie: dn. 10.04.2018 r. (wtorek) ,godz. 12:10 aud. 1M01, bud. A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna) Obecność obowiązkowa .

 

2018-04-03

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 07.04.2018 r. (sobota) zostały odwołane.

 

2018-01-24

Ogłoszenie o szkoleniu z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

 

Studenci studiów niestacjonarnych semestr 1 stopnia I 27.01.2018 r. godzina 13:15 – 15:00 w audytorium 1M02

Studenci studiów niestacjonarnych semestru 1 stopnia II 28.01.2018 r. godzina 12:15-14 w audytorium 1M01

Obecność obowiązkowa

 

2018-03-27

W dniu 28.03.2018r. godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2018-03-22

Dziekanat dnia 29 marca 2018 nieczynny.

 

2018-02-28

Godziny dziekańskie 27 marca br.

 

Szanowni Państwo, w związku z planowanym Dniem Biznesu Wydziału Mechanicznego, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ,

ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów dniu - 27 marca (wtorek) w godzinach 10:00 - 12:00.

 

2018-02-26

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na semestr letni odbędzie się w terminie od 15 do 28 marca.

Przedłużenie legitymacji nie będzie możliwe przy braku ważnych badań lekarskich.

 

2018-03-22

Studencie jeśli chcesz przedłużyć legitymację przed Świętami – ostatni dzień to 28 marca 2018r. (środa)

Dziekanat dnia 29 marca 2018 nieczynny.

 

2018-03-15/p>

W dniach 15.03.2018r. oraz 19.03.2018r. godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2018-03-05

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - marzec

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

 

2018-03-02

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2017/18 semestr letni

Dodatkowa immatrykulacja odbędzie się dnia 08.03.2018 r. (czwartek) o godz. 10:15 w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego pok. 211

 

2018-02-28

Godziny dziekańskie 3 marca br.

 

Szanowni Państwo, w związku z immatrykulacją, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, ogłasza godziny dziekańskie dla 1 semestru, 1 roku studiów niestacjonarnych, 2 stopnia w dniu - 03 marca (sobota) w godzinach 10:00 - 11:00.

 

2018-02-27

W dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) Dziekanat Wydziału Mechanicznego pok. 215 będzie nieczynny w godz. 12:00 – 13:00 (immatrykulacja)

2018-02-01

Ubezpieczenia NNW OC

 

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 po zmianie od 1 lutego 2018 - pobierz pdf

Oferta wirtualna bez sportu zmiana - pobierz pdf

Oferta wirtualna ze sportem zmiana - pobierz pdf

 

2018-02-23

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia II stopnia w rok akad. 2017/2018

 

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia II stopnia w rok akad. 2017/2018 - pobierzpdf

 

2018-02-22

Semestr 1 studia stacjonarne II stopnia r.ak.2017/18

Semestr 1 studia stacjonarne II stopnia r.ak.2017/18 Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 27.02.2018 roku (wtorek) o godz. 12:15, w aud. 5M10, budynek A19, Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 26.02.2018 r.

 

2018-02-21

Studenci, którzy w semestrze zimowym 2017/18 powtarzali semestr dyplomowy proszeni są o zgłoszenie się do Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof. nadzw. w dn. 26.02.2018 o godz. 13:00 pok. 211

 

2018-02-16

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbędą się elektronicznie przez Webdziekanat od dnia 20.02.2018 godz 00:00 do 24.02.2018 godz 23:59.

2018-02-16

Ogłoszenie o szkoleniu z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

Studenci studiów niestacjonarnych semestru 1 stopnia II w dniu 17.02.2018 r. o godzinie 12:30 w audytorium 4M02 budynek A20 odbędzie się szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym. Obecność obowiązkowa

 

2018-02-19

Godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka :

Środa 21.02.2018r. w godzinach 8.30-10.30

Czwartek 22.02.2018r. w godzinach 8.30-10.30

 

2018-02-01

Ubezpieczenia NNW OC

 

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 po zmianie od 1 lutego 2018 - pobierz pdf

Oferta wirtualna bez sportu zmiana - pobierz pdf

Oferta wirtualna ze sportem zmiana - pobierz pdf

 

2018-01-31

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 31.01.2018 r. (środa) zostały odwołane

 

2018-01-30

W dniach 05.02.2018r. oraz 08.02.2018r. godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2018-01-30

Uwaga studenci

Zgodnie z Organizacją Sesji studenci, którzy nie dostarczyli do Dziekanatu aktualnego orzeczenia lekarskiego nie otrzymają rejestracji na kolejny semestr studiów.

 

2018-01-10

Do odbioru decyzje o zwiększone stypendia rektora

W Dziekanacie pokój 209 są do odbioru decyzje zwiększone stypendia rektora. Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o ich odbiór.

 

2018-01-09

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - styczeń

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2017-12-04

Błędna wpłata składki za ubezpieczenie

 

Jeśli w roku akademickim 2017/2108 omyłkowo opłaciłeś składkę ubezpieczeniową na stare konto PZU Twoje ubezpieczenie jest NIEWAŻNE!

Pamiętaj wykupić właściwe ubezpieczenie na rok akademicki 2017/2108.

Aby otrzymać zwrot mylnie wpłaconej składki wypełnij poprawnie wniosek i prześlij go na adres fundacja@info.p.lodz.pl.

W dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki w części I Dane Ubezpieczającego proszę wpisać niżej podane informacje:

AKME BIURO UBEZPIECZEŃ
WROCŁAW
UL. STANISŁAWOWSKA 52 M 4
54-611 WROCŁAW
REGON: 273225204

Część II, III i IV wypełniają Państwo swoimi danymi.

Druk wniosku „Dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki” oraz wzór poprawnie wypełnionego wniosku do pobrania ze strony internetowej Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl

2018-01-24

Ogłoszenie o szkoleniu z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

 

Studenci studiów niestacjonarnych semestr 1 stopnia I 27.01.2018 r. godzina 13:15 – 15:00 w audytorium 1M02

Studenci studiów niestacjonarnych semestru 1 stopnia II 28.01.2018 r. godzina 12:15-14 w audytorium 1M01

Obecność obowiązkowa

 

2018-01-16

Zapisy na przedmioty obieralne!!!

Studenci studiów II stopnia proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne
semestr I do 27 lutego 2018 r.
semestr II do19 stycznia 2018 r.
semestr III do19 stycznia 2018 r.

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

 

2018-01-16

Zapisy na przedmioty obieralne!!!

Informacja dla studentów następujących kierunków

• mechanika i budowa maszyn,

• automatyka i robotyka,

• inżynieria produkcji,

• mechatronika

• transport

• inżynieria kosmiczna

• inżynieria materiałowa

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl do 19 stycznia 2018 r.

• Studenci semestru III studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr IV

• Studenci semestru V studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI

• Studenci semestru V studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI

 

2018-01-10

Do odbioru decyzje o zwiększone stypendia rektora

W Dziekanacie pokój 209 są do odbioru decyzje zwiększone stypendia rektora. Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o ich odbiór.

 

2018-01-16

Zapisy na przedmioty obieralne!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl
Studenci semestru V kierunku Energetyka
studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI do 19 stycznia 2018 r.

semestr VI studia stacjonarne – w sumie 9 ECTS za przedmioty obieralne

 

2018-01-10

Do odbioru decyzje o zwiększone stypendia rektora

W Dziekanacie pokój 209 są do odbioru decyzje zwiększone stypendia rektora. Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o ich odbiór.

 

2018-01-03

Ogłoszenie

Dnia 08.01.2018r. (poniedziałek) zostają odwołane godziny przyjęć Pana Prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego prof. Łukasza Kaczmarka

 

2017-12-21

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy iż w dniach 27-29 grudnia br., Dziekanat będzie nieczynny

 

2017-12-20

Ogłoszenie

W dniach 21.12.2017 r. i 04.01.2018 r. (czwartek) Dziekanat w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2017-12-13

Move to the bright side with Mobility Week!

Studencie, bądź mobilny, weź udział w wydarzeniach Mobility Week.

Więcej informacji na http://erasmus.p.lodz.pl/o-mobility-week

 

2017-12-11

Uwaga! 8. edycja Mobility Week.

Zapraszamy na stoisko Mobility Week, w poniedziałek 11. grudnia, w godzinach od 09.30 do 12.00 , bud. A22, w pobliżu „strefy relaksacyjnej” oraz na spotkanie informacyjne we wtorek, 12. grudnia, w godz. 12.15-14.00, sala 102 w Fabryce Inżynierów.

Więcej informacji na http://erasmus.p.lodz.pl/o-mobility-week

 

2017-12-07

W dniu 09.12.2017 r. (sobota) godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego zostały odwołane.

 


2017-11-21

Odbiór decyzji – stypendium projakościowe

 

Doktoranci, którzy składali wnioski o stypendia projakościowe odbierają obowiązkowo decyzje stypendialne w dziekanacie, pokój 209.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.

 

2017-11-21

Studenci, którzy ubiegali się o socjalne...

 

Studenci, którzy ubiegali się o socjalne (wnioski złożone po 27.10.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 27.11-7.12.2017 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.


WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2017-11-22

Obowiązkowe szkolenia BHP

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością odbycia obowiązkowego szkolenia BHP Wydział Mechaniczny zorganizował i opłacił szkolenie BHP przeznaczone dla Doktorantów pierwszego roku.

TERMIN SZKOLENIA 30.11. 2017 r. (czwartek) godzina 10.00 sala konferencyjna Dziekanatu Wydziału Mechanicznego – ul. Stefanowskiego 1/15, II piętro, bud. A22

 

Doktoranci bez ukończonego szkolenia BHP nie mogą zrealizować praktyki dydaktycznej wyznaczonej w programie studiów doktoranckich jako współuczestnictwo lub prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie niespełnienie obowiązku zaliczenia szkolenia BHP powoduje, że doktoranci pierwszego roku mogą nie otrzymać zaliczenia semestru pierwszego i rejestracji na semestr drugi. Wydział Mechaniczny nie planuje zorganizowania i opłacenia kolejnego szkolenia BHP dla doktorantów pierwszego roku.

2017-11-16

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

 

Doktoranci, którzy składali wnioski o stypendia rektora odbierają obowiązkowo decyzje stypendialne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 20.11-23.11.2017 r. Sprawę proszę potraktować jako pilną.

 

 

 

2017-11-15

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ pobierz pdf

 

2017-11-15

Odwołane godziny przyjęć

 

Dnia 16.11.2017r. (czwartek) zostają odwołane godziny przyjęć Pana Dziekana dr. hab. inż. Łukasza Kaczmarka.

 

 

 

2017-11-08

Uwaga Studenci !!

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-11-03

Rozpatrzenia wniosków o stypendia projakościowe

 

Rozpatrzenia wniosków o stypendia projakościowe /Rektora dla Doktorantów (wszystkie lata, z wyjątkiem I roku)
Z uwagi na ujawnienie nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie rozpatrzenie wniosków zostaje przesunięte najpóźniej do 16.12.2017 r.

 

2017-11-03

Latająca Kawiarenka Naukowa pt. "Jak Dzwoni Dzwon?"

Zapraszamy na wykład w dniu 8 listopada br., o godz. 12.15 sala 102 budynek A18.

Dźwięk bijącego dzwonu jest znany i rozpoznawalny od wieków. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym jak ciekawe zjawiska fizyczne mogą zachodzić w trakcie pracy tych jednych z największych instrumentów muzycznych...

więcej

2017-11-02

Odwołane godziny przyjęć

 

Dnia 06.11.2017r. (poniedziałek) zostają odwołane godziny przyjęć Pana Dziekana dr. hab. inż. Łukasza Kaczmarka.

 

 

 

2017-10-30

Dodatkowe dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej – Samorządu Studenckiego

Poniedziałek 30.10.17 8:15-12:00, 13:15-15:00, 17:15-18:00

Wtorek 31.10.2017 8:15-14:00, 15:15-16:00

 

 

 

2017-11-02

Odbiór decyzji – stypendium socjalne

W związku z tym po decyzje STUDENCI, którzy złożyli wnioski do 27.10.2017 r. zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 15.11-20.11.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Wypłata w listopadzie z wyrównaniem od października.

 

STUDENCI, którzy złożyli wnioski w dniach 30-31.10.2017r. otrzymają decyzję w następnym podanym przez dziekanat terminie.

Wypłata w grudniu z wyrównaniem od października.

 

 

2017-10-27

Odbiór decyzji – stypendium socjalne

W związku z tym po decyzje STUDENCI, którzy złożyli wnioski do 27.10.2017 r. zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 15.11-20.11.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Wypłata w listopadzie z wyrównaniem od października.

 

STUDENCI, którzy złożyli wnioski w dniach 30-31.10.2017 r. otrzymają decyzję w następnym podanym przez dziekanat terminie.

Wypłata w grudniu z wyrównaniem od października.

 

 

2017-10-25

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo

Przychylając się do prośby Studentów, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu 31.10 br. od godziny 15.00 i 02.11 br. do godziny 10.00.

 

 

2017-10-25

Ogłoszenia wykładowców

Uwaga studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Automatyka i robotyka, sem. 5, infromujemy o odwołaniu wykładu z przedmiotu Programowanie mikrokontrolerów w dniu 27.10.2017 (piątek).

 

Studenci powtarzający przedmiot Wytrzymałość Materiałów na kierunku MIBM, MT, AIR, IP - prosimy o zgłaszanie się na ćwiczenia we wtorki w godzinach 15.15-18.00, audytorium A22a/1M102 lub A22a/1M02

 

 

2017-10-20

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

WAŻNE ! Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 23.10- 3.11.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

 

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-10-18

Dotyczy - stypendia doktoranckie

Doktoranci (wszystkie lata, z wyjątkiem uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”), którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209.

 

Uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy” o odbiorze decyzji Wydział powiadomi w terminie późniejszym, po podpisaniu umowy Ministerstwo-Uczelnia.

Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2017-10-18

Dotyczy - elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-10-12

Przedłużanie elektronicznych legitymacji

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich rozpocznie się dnia 16. października br.

 

2017-10-11

Zmienione godziny przyjęć Dziekana Łukasza Kaczmarka

W dniu 12.10.2017r.(czwartek) godziny przyjęć Pana Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka rozpoczną się od godziny 10.00.

 

2017-10-03

Odwołane godziny przyjęć Dziekana Łukasza Kaczmarka

Dnia 16.10.2017r.(poniedziałek) godziny przyjęć Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2017-10-02

Studia stacjonarne I st. sem.1 - drugi termin immatrykulacji.

Dnia 10.10.2017r.(wtorek) o godzinie 12.00, w sali 1M02 został wyznaczony drugi termin immatrykulacji.

Osoby, które nie uczestniczyły w Uroczystości dnia 27.09.2017r. obecność obowiązkowa.

 

2017-10-03

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2017/18 semestr zimowy

Kierunek mechanika i budowa maszyn Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się dn. 10.10.2017 r. (wtorek ) godz. 12:10 aud. 1M01 A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna)

Obecność obowiązkowa .

 

2017-10-03

Drugi termin immatrykulacji

Dnia 10.10.2017r.(wtorek) o godzinie 12.00, w sali 1M02 został wyznaczony drugi termin immatrykulacji. Osoby, które nie uczestniczyły w Uroczystości dnia 27.09.2017r. obecność obowiązkowa.

2017-10-03

Odwołane godziny przyjęć Dziekana Łukasza Kaczmarka

Dnia 09.10.2017r. (poniedziałek) godziny przyjęć Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2017-10-01

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. Orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-09-28

Ubezpieczenia NNW OC

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 - pobierz pdf

Wzór certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie - pobierz pdf

 

 Uzupełniające informacje na stronie Fundacji PŁ: http://fundacja.p.lodz.pl/

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

2017-09-28

Uwaga - Osoby, które były nieobecne na uroczystości immatrykulacji w dniu 27.09.2017r.

.. czekają na wyznaczenie dodatkowego terminu .Ogłoszenie o dacie tej uroczystości zostanie umieszczone na stronie Wydziału Mechanicznego w ogłoszeniach.

 

2017-10-02

Odwołane godziny przyjęć

  W dniu 04.09.2017 r. (środa) godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego zostały odwołane.

 

2017-09-28

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018

 

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych stopnia I i II odbędzie się 30.09.2017 r. w audytorium 5M10 im. Sołtana o godzinie 10:00.

 

2017-09-27

Semestr 1 studia stacjonarne II stopnia r.ak.2017/18

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 03.10.2017 roku (wtorek) o godz. 12:15, w sali Konferencyjnej Wydz. Mechanicznego, budynek A22, II piętro.

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 28.09.2017 r.

 

2017-09-28

Godziny dziekańskie

W dniu 30.09.2017r. pan Dziekan dr hab inż. Grzegorz Gumienny ogłasza godziny dziekańskie od 9.45 do 12.00 dla studnentów studiów niestacjonarnych w związku z immatrykulacją.

 

2017-09-27

Z uwagi na inaugurację roku akademickiego w dniu dzisiejszym (27.09.2017) dziekanat będzie nieczynny .

 

2017-09-26

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl Studenci semestru V studia stacjonarne wybieracie po jednym przedmiocie z puli przedmiot obieralny III oraz przedmiot obieralny IV.

Zapisy trwają do 28 września br.

 

2017-09-26

Lista osób przyjętych na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Mechaniczny pdf

Mechanika i Budowa Maszyn - IFE pdf

 

2017-09-26

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych .

Listy grup 1 sem. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn pdf

 

2017-09-25

Zaproszenie na uroczystość inauguracji na studiach niestacjonarnych.

Zaproszenie - pobierz pdf

2017-09-22

Uwaga !!!

Uwaga studenci 5 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek automatyka i robotyka.

W semestrze zimowym 2017/18 ulega likwidacji grupa studencka A-2. Wszystkie osoby z grupy A-2 zostały wpisane na listę grupy A-1.

 

2017-09-22

Uwaga !!!

Studenci 3 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W semestrze zimowym 2017/18 ulegają zmianie następujące grupy studenckie:

Kierunek mechanika i budowa maszyn: ulegają likwidacji grupy studenckie M-4 oraz M-5. Studenci z grupy M-4 zostali przypisani do grup M-1 oraz M-2 (indywidualne informacje zostały wysłane na skrzynkę mailową), Studenci z grupy M-5 zostali przypisani do grupy M-3.

Kierunek automatyka i robotyka: Ulega likwidacji grupa studencka A-3. Wszystkie osoby z tej grupy zostały przeniesione do grupy A-1.

 

2017-09-22

Uwaga !! Osoby przyjęte na studia doktoranckie w I etapie rekrutacji.

Osoby przyjęte na studia doktoranckie w I etapie rekrutacji mogą odbierać elektroniczne legitymacje od poniedziałku 25. września.

W celu odbioru legitymacji należy zgłosić się z dowodem wpłaty 17 złotych na indywidualne konto bankowe doktoranta –nr konta podany w Zawiadomieniu o przyjęciu na studia doktoranckie.

 

2017-09-21

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów celem przyjmowania wniosków o stypendia socjalne w miesiącu wrześniu:

Piątek 22.09.2017 w godzinach 9:15-11:00

Poniedziałek 25.09.2017 w godzinach 17:15-18:00

Wtorek 26.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

Środa 27.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

 

2017-09-26

Lista osób przyjętych na studia II stopnia w roku akad. 2017/2018

Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Mechaniczny pdf

Mechanika i Budowa Maszyn - IFE pdf

 

2017-09-21

Lista studentów przyjętych w roku akad. 2017/2018 z podziałem na grupy.

Wszystkie grupy pdf :::: semestr 1 Transport pdf

 

2017-09-20

Procedury wydawania haseł

Procedury wydawania haseł dostępu przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018.

 

więcej

2017-09-20

UWAGA !!!

Kandydaci przyjęci w drugim etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny PŁ.

Dziekanat nie wymaga dodatkowych dokumentów poza złożonymi podczas etapu rekrutacji.

Immatrykulacja dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia odbędzie się dnia 27.09.2017r. (środa) w audytorium 5M10 (budynek A-19) o godzinie 10.00.

 

2017-09-19

Wyniki II etapu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

 

2017-09-05

UWAGA STUDENCI !

W dniu 06 września (środa) pokoje 209, 210 i 215 w Dziekanacie będą nieczynne z powodu spotkania z Prorektorem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2017-08-23

UWAGA STUDENCI !

Badania wstępne osób zakwalifikowanych - na studia stacjonarne I stopnia.

więcej

 

2017-07-25

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

 

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

UWAGA :

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów , które złożyły wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów oraz nie potwierdzają przyjęcia.
Konieczne jest zgłoszenie rezygnacji ze studiów –do dnia 31.08.2017r.
Pocztą zostaną dostarczone zawiadomienia o przyjęciu zawierające  wszystkie ważne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

2017-08-23

UWAGA STUDENCI !

Badania wstępne osób zakwalifikowanych - na studia niestacjonarne I stopnia.

więcej

 

2017-07-18

 

W miesiącu lipcu 2017 r. godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego odbywają się w godzinach 12-13:00 (środa).

W miesiącu sierpień 2017 r. odwołane (urlop).

 

2017-08-11

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 14 sierpnia br., Dziekanat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2017-08-03

W dniach 07-29.08.2017 pokój 215 nieczynny- urlop. Dokumenty na egzamin dyplomowy będą przyjmowane od dnia 30.08.2017 Sprawy proszę kierować do pokoju 210

 

2017-07-25

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

Tryb rekrutacji : Pierwszy etap rekrutacji

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

UWAGA :

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów , które złożyły wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów oraz nie potwierdzają przyjęcia.
Konieczne jest zgłoszenie rezygnacji ze studiów –do dnia 31.08.2017r.
Pocztą zostaną dostarczone zawiadomienia o przyjęciu zawierające  wszystkie ważne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

2017-07-06

Termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

 

Do dnia 15.09.2017 r. dziekanat Wydziału Mechanicznego, budynek A22, piętro II, pokój 209. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (na adres gabriela.stasiak@p.lodz.pl) zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wszystkie informacje dotyczące stypendium – strona internetowa PŁ p.lodz.pl oraz www.nauka.gov.pl

 

2017-07-04

 

Dnia 05.07.2017r.(środa) godziny przyjęć Pana Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich zostają odwołane.

 

2017-06-19

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl Studenci semestru II studia stacjonarne zapisują się na jeden przedmiot obieralny na semestr III do 30 czerwca 2017 r.

 

2017-06-23

W miesiącach lipiec i sierpień 2017 r. Dziekanat w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2017-06-05

Dołącz do zespołu Łódzkie House w Brukseli!

Łódzkie House – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz European Projects Association (EPA) poszukują osoby, która dołączy do zespołu od września 2017 w Brukseli na 3-4 miesięczny staż w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

więcej

2017-06-09

Zapisy na przedmioty obieralne!!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

Studenci semestru VI kierunku Energetyka studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII do 21 czerwca 2017 r.

 

semestr VII studia stacjonarne – w sumie 8 ECTS za przedmioty obieralne

semestr VII – studia niestacjonarne – w sumie 8 ECTS za przedmioty obieralne .

 

2017-06-09

Zapisy na przedmioty obieralne!!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl
studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków

 • mechanika i budowa maszyn,
 • automatyka i robotyka,
 • inżynieria produkcji,
 • mechatronika,
 • transport

Studenci semestru IV studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V do 21 czerwca 2017 r.

 

studia niestacjonarne I stopnia kierunek

 • mechanika i budowa maszyn

 

Studenci semestru IV studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V do 21 czerwca 2017 r. 
Studenci semestru VI studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII do 21 czerwca 2017 r.

 

2017-05-26

Szanowni Państwo

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu 2 czerwca br., od godziny 12:00 - w ramach obchodów "Juwenalia 2017”

 

2017-05- 23

W dniu 24.05.2017 r.(środa) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego odbędą się w godzinach 11-13:00.

 

2017-05- 22

Odwołane godziny przyjęć

W dniu 22.05.2017 r. (poniedziałek) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka są odwołanie.

 

2017-05- 16

Odwołane godziny przyjęć

W dniu 17.05.2017 r. (środa) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

2017-05-10

Szanowni Państwo

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu - 11 maja od godziny 14:00 - w ramach obchodów "Juwenalia 2017”

 

2017-05-09

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od dnia 9 maja br w Dziekanacie zacznie funkcjonować "Sekretariat" - pok. 213 (II piętro).

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o pozostawianie tam wszystkich dokumentów kierowanych do Dziekanatu.

 

2017-04- 26

Szanowni Państwo,

W dniach 04.05.2017r (czwartek) i 05.05.2017r. (piątek) Dziekanat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2017-04- 26

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych

W dniach 04-06.05.2017r. ( czwartek, piątek, sobota) Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

Godziny przyjęć w 6.05.2017 r. (sobota) Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

 

2017-04- 23

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu.

dyżury -plik do pobrania

2017-04- 20

Szkolenie z prawa w szolnictwie wyższym dla studentów studiów niestacjonarnych

W dniu 22.04.2017 r odbędzie się szkolenie z prawa w szolnictwie wyższym dla studentów studiów niestacjonarnych semestru I stopnia II w godzinach 20-21:00 w aud. 4M01 budynek A20. Obecność obowiązkowa

 

2017-04- 20

WAŻNE !

W dniu 22.04.2017 r. (sobota) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

 

2017-04- 20

Godziny dziekańskie

W związku z Akademickimi Targami Pracy Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, prof. Łukasz Kaczmarek ogłasza w dniu 26.04.2017r. ( środa) od godz. 12.00 do 14.00 godziny dziekańskie dla studentów wszystkich stopni i rodzajów studiów.

 

2017-04- 10

Dodatkowe zajęcia "Statystyka w energetyce" dla studentów studiów niestacjonarnych (odróbka z 4 semestru) będą odbywały się w soboty, 18-20 w sali 101, zjazdy 6-10.

 

2017-04- 12

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Mechanicznego, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 13 kwietnia od godziny 12:00 dla studentów wszystkich stopni i rodzajów studiów.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

2017-04- 11

W dniu 13.04.2017 r. (czwartek) Dziekanat w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2017-04-03

Terminy zajęć z wf dla studentów zaocznych

W dniach 23 kwietnia (niedziela) w godz. 8:00 - 10:00 oraz 7 maja (niedziela) w godz. 8:00 - 9:45 odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów zaocznych.

 

Proszę o potwierdzenie terminów do p. Małgorzaty Woźniak

Sekretariat Centrum Sportu PŁ

2017-03- 30

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów - I semestr, II stopień

WAŻNE !

Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, I semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 03.04-06.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 30

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów - I semestr, II stopień

WAŻNE !

Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, I semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 03.04-06.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 27

Aktualne na semestr letni rok akad. 2016/17 grupy studenckie semestr 2 i semestr 4.

Semestr 2 - pobierz plik pdf

Semestr 4 - pobierz plik pdf

 

 

2017-03- 29

Zmienione godziny przyjęć Dziekana

W dniu 01.04.2017 r. (sobota) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny przyjmuje w godzinach 10.00 -11.30.

 

2017-03- 21

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów – III semestr, II stopień.

WAŻNE ! Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, III semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 22.03-7.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 21

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować, kopię zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210) obowiązkowo do dnia 31.05.2017

 

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-03- 20

Doktoranci semestru 6

Zapraszamy wszystkich doktorantów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego w najbliższym semestrze na spotkanie w dniu 23 marca br. z panią Elżbietą Krawczyk egzaminator z ramienia CJ PŁ. Szczegóły w załączniku .

więcej

2017-03- 28

W związku ze szkoleniem w dniu 28.03.2017 r. w godzinach 12.00-13.30 dziekanat, pokój 209 będzie nieczynny. Przepraszamy.

 

2017-03- 14

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w dn. 28.03.2017 r. (wtorek) godz. 12:10 aud. 1M01, bud.A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna) Obecność obowiązkowa .

 

2017-03- 14

Dodatkowa immatrykulacja dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni.

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni.

Dodatkowa immatrykulacja odbędzie się dnia 16.03.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego pok. 211

 

2017-03-10

Wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich osobom przyjętym na II stopień studiów rozpocznie się w poniedziałek 13. marca.

 

2017-03-09

Godziny dziekańskie

 

W dniu 11.03.2017r. pan Dziekan dr hab inż. Grzegorz Gumienny ogłasza godzinę dziekańską od 9.45 do 11.00 dla studnentów sem.1 studiów niestacjonarnych stopnia II w związku z immatrykulacją.

 

więcej

2017-03-09

Odwołane godziny przyjęć

 

W dniu 11.03.2017 r. (sobota) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny odwołuje godziny przyjęć.

 

2017-03-02

OGŁOSZENIE- WAŻNE

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych semestru I stopnia II, zajęcia rozpoczynają się 4-5.03.2017 r. według rozkładu zajęć. Immatrykulacja odbędzie się 11.03.2017 r. w godzinach 10-11;00, pozostałe zajęcia bez zmian.

2017-03- 06

W dniu 7 marca br. (wtorek) Dziekanat nieczynny od godz. 12.00 do godz. 13.00 w związku z Immatrykulacją.

Za utrudnienia przepraszamy.

2017-03-02

Lista osób przyjętych na studia II stopnia - pobierz pdf

2017-02- 28

Zmiana godzin przyjęć prodziekana ds. studiów stacjonarnych dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof PŁ

Poniedziałek 13.00-15.00, Dziekanat pokój 211

 

2017-02- 28

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na semestr letni odbędzie się w terminie od 15 do 30 marca br.

 

2017-02- 21

Semestr 1 studa stacjonarne II stopnia r.ak. 2016/17 sem. letni

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się w dniu 07.03.2017 r. (wtorek) o godz. 12:15, aud. 5M10, budynek A19

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 27.02.2017 r.

 

2017-02- 21

Odwołane godziny przyjeć

W dniu 23. lutego (czwartek) godziny przyjęć Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof. nadzw. zostają odwołane.

2017-02-09

Studenci studiów II stopnia semestr I oraz II

proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne od 13 do 28 lutego 2017 r. Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

2017-02-09

Studenci studiów II stopnia semestr III

proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne od 10 do 17 lutego 2017 r. Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

2017-01-20

W dniu 21.01.2017 r. ( sobota ) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny odwołuje godziny przyjęć.

2017-01-18

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studenci semestru III studia stacjonarne zapisują się na jeden przedmiot obieralny na semestr IV do 25 stycznia 2017 r.

 

2017-01-17

Informacja dla studentów trzeciego roku studiów doktoranckich

Doktoranci Wydziału Mechanicznego, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mnie drogą mailową, pragnę poinformować studentów trzeciego roku studiów doktoranckich, że egzamin z języka obcego odbędzie się pod koniec 6 semestru studiów, zgodnie z programem studiów doktoranckich.

 

więcej

2017-01-12

Wychowanie fizyczne dla studentów zaocznych Wydziału Mechanicznego

Zajęcia odbywają sie przy Al. Politechniki 11 w następujących terminach:

15 stycznia 2017 r. o godz. 8:00 - 10:00 i 10:15 - 12:00 (prowadzący mgr Paweł Wójcik, mgr Marcin Laśkiewicz, mgr Sławomir Ścieszko)

oraz 22 stycznia 2017 r. w godz. 8:00 - 9:45 (prowadzący mgr Sławomir Ścieszko, mgr Adam Kula).

 

2017-01-13

W dniu 14.01.2017 r. ( sobota ) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny przyjmuje w godzinach 10-12:00.

 

2017-01-09

Przełożone godziny przyjęć Pana Dziekana ds. studiów stacjonarnych

 

Godziny przyjęć Pana Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka zostają przełożone z czwartku (12.01.2017r.) na piątek (13.01.2017r.) godz. 9.00.

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek mechatronika – studia stacjonarne

 

Studenci semestru III kierunku mechatronika, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie PLC” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne

 

Studenci semestru III kierunku mechanika i budowa maszyn, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Numeryczne metody mechaniki” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek inżynieria produkcji – studia stacjonarne

 

Studenci semestru V kierunku inżynieria produkcji, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie OSN” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek automatyka i robotyka

 

Studenci semestru III kierunku automatyka i robotyka, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie PLC” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

Studenci semestru V kierunku automatyka i robotyka, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie OSN” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2016-12-02

Badania lekarskie - wydłużenie terminu zwrotu orzeczenia

Termin obowiązkowego zwrotu orzeczeń lekarskich dotyczących badań wstępnych i okresowych został wydłużony do 13.02.2017.

W przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia w wyznaczonym terminie student nie zostaje dopuszczony do zajęć, co może być podstawą do skreślenia z listy uczestników studiów.

 

2016-12-09

Egzamin z języka obcego dla doktorantów

Zgodnie z prośbą lektora i osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminów doktorskich z języka obcego dla Wydziału Mechanicznego, Pani mgr Elżbiety Krawczyk dziekanat informuje, że wszyscy Doktoranci, którzy mają zdany egzamin z jednej części (pisemny bądź ustny) z drugiej chcą zdawać, chcą przystąpić do egzaminu, przygotowują się do egzaminu i obrony doktoratu proszeni są o pilny kontakt z mgr Elżbietą Krawczyk - kontakt: tel. 0(42) 631 28 17, e-mail elzbieta.krawczyk@p.lodz.pl.

Wydział Mechaniczny