Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2018-10-16

Uwaga doktoranci.

 

Z przyczyn technicznych przedłużanie elektronicznych legitymacji doktoranckich zostaje wstrzymane. Data wznowienia przedłużania zostanie podana do wiadomości.

 

2018-10-02

Przedłużanie elektronicznych legitymacji doktoranckich rozpocznie się 15 października br.

 

*osoby, które nie posiadają ważnych badań lekarskich nie otrzymają ww przedłużenia

 

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-09-28

Doktoranci - składanie wniosków o stypendia

 

Doktoranci składają wnioski o stypendia rektora, projakościowe i doktoranckie w dziekanacie, pokój 209 zgodnie z komunikatem prorektora ds. studenckich.

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów znajdują się na stronie p.lodz.pl w odpowiednich zakładkach tematycznych.

Podana strona jest podstawowym i na bieżąco aktualizowanym źródłem informacji.

2018-09-21

Doktoranci przyjęci na I rok

Osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2018/19 zobowiązane są do złożenia ślubowania akademickiego doktoranta zgłaszając się do Dziekanatu, pokój 209 w nieprzekraczalnym terminie 1.10-5.10.2018 r.

 

Stypendia doktoranckie

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

 

• Stypendia projakościowe

 

Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.

 

Dotyczy doktorantów którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów

 

Doktoranci, którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów obowiązani są składać wnioski według opracowanych wzorów zamieszczonych w zakładce:

DLA DOKTORANTÓW – FORMULARZE DO POBRANIA – PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW .

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Doktoranci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w dziekanacie, pokój 209. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.