Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-11-02

Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów PŁ

 

Zarząd Fundacji Politechniki Łódzkiej oglasza konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów PŁ. Stypendia mają charakter jednorazowej wypłaty, w wysokości 5000 zł brutto.

Zgodnie z regulaminem do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uprawnieni są Dziekani lub Prodziekani Wydziałów PŁ. Wnioski można składać do 30.11.2018 w siedzibie Fundacji (ul. Żeromskiego 116, bud. A28, pok. 204) lub za pośrednictwem dziekanatów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fundacja@info.p.lodz.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.

Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium.

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata .

W celu złożenia kompletnego wniosku należy dostarczyć Wniosek o stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, Oświadczenie kandydata, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu oraz niezbędne załączniki.

więcej